Shopping Cart

No Proizvods in the cart.

Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je važna za Nešto Zeleno. Poštujemo vašu privatnost u vezi sa svim informacijama koje prikupljamo od vas na našoj veb stranici.

Kompanija Agencija za konsalting Dream Maker, Bosanska 11, Beograd, matični broj: 64913948 (u daljem tekstu: Dream maker), brine o Vašoj privatnosti i obavezuje se da će je štititi. Dream maker može prikupljati lične podatke od posetilaca www.nestozeleno.rs isključivo u poslovne svrhe.

Ovim sajtom upravlja Dream maker. 

Ova politika privatnosti opisuje vrstu podataka koje prikupljamo i način na koji ih koristimo i štitimo. 

Ova politika Vam govori kako da postupite ako ne želite da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju prilikom posete našeg Websajta i kako možete da promenite podatke koje ste nam već dali. 

Ova politika privatnosti se ne odnosi na takozvane “banere”, nagradne igre i druge reklame ili promocije koje sponzorišemo ili u kojima učestvujemo na Websajtovima u svojini trećih lica.

RUKOVALAC PODATAKA 

Rukovalac podataka pri obradi podataka je Dream maker. 

VRSTE OBRAĐENIH LIČNIH PODATAKA 
NAVIGACIONI PODACI

Računarski sistemi i softverske procedure koje ovaj Websajt koristi za svoj rad, tokom njihovog uobičajenog finkcionisanja dolaze u posed određenih podataka o ličnosti, čiji prenos je obuhvaćen upotrebom protokola Internet komunikacije. 

Ovi podaci se ne prikupljaju u cilju povezivanja sa bilo kojim identifikovanim licima, ali kroz procese i asocijacije u vezi sa podacima u svojini trećih lica, po samoj svojoj prirodi, mogu rezultirati identifikovanjem korisnika. 

U ovu kategoriju podataka spadaju IP adrese ili imena koja se čuvaju u domenu računara koje koriste lica koja pristupaju Websajtu, adrese u formi URI (“Uniform Resource Identifier”) zahtevanih resursa, vreme zahteva, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličina fajla primljenog u odgovoru, digitalni kod koji prikazuje stanje odgovora datog od 

strane servera (dobro, greška, itd.) i drugi parametri u vezi sa operativnim sistemom i strukturom i uslovima korisnikovog računara. 

Ovi podaci se koriste samo u cilju pribavljanja anonimnih statističkih informacija u vezi sa upotrebom Websajta i u cilju provere njegovog ispravnog funkcionisanja, i brišu se odmah nakon izvršene obrade. 

Podaci se mogu koristiti u svrhu ispitivanja odgovornosti, u slučaju postojanja krivičnih dela u vezi sa obradom podataka protiv Websajta. 

PODACI O LIČNOSTI 

Možemo prikupljati podatke o ličnosti. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

Oni obično obuhvataju Vaše ime, adresu prebivališta, naziv ekrana, e-mail adresu, broj telefona i podatke o kreditnoj kartici. Možemo prikupljati podatke pružene od strane korisnika samo u cilju odgovora na postavljena pitanja i takvi podaci će se tretirati u skladu sa ovom politikom i važećim zakonima. 

PODACI DOBROVOLJNO PRUŽENI OD STRANE KORISNIKA 

Proizvoljno, eksplicitno i dobrovoljno prosleđivanje podataka o ličnosti od strane korisnika na obrascima za registraciju prisutnim na ovom Websajtu podrazumeva naknadno pribavljanje podataka dostavljenih od strane pošiljaoca. 

Ove podatke će obraditi Dream maker u cilju pružanja zahtevane usluge i, ukoliko date svoj pristanak, u cilju slanja informativnog i reklamnog materijala putem e-mail-a. 

ZAŠTITA DECE 

Dream maker posvećuje naročitu pažnju zaštiti privatnosti dece. Sajt je dizajniran i namenjen za upotrebu od strane osoba starijih od 18 godina. 

SVRHA OBRADE

Vi odlučujete dobrovoljno da li želite da nam dostavite svoje lične podatke. U nekim slučajevima podaci o ličnosti su neophodni za obavljanje određenih funkcija. Na Websajtu se od Vas može tražiti da date lične podatke da biste mogli da primate informacije ili poručite proizvod. U tim slučajevima Dream maker koristi “pop-up” ekran sa informacijama o obradi podataka o ličnosti i sa upitom za dobijanje saglasnosti. Možete biti uvereni da Dream maker neće prikupljati nikakve podatke o ličnosti, osim ukoliko navedene podatke ne dostavite dobrovoljno. Vaše lične podatke Wrestling Serbia koristi u svrhu radi koje su prikupljeni. Takođe ih možemo koristiti i za poboljšanje naših proizvoda i Websajta, ili kako bismo Vas 

kontaktirali u vezi sa drugim proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani (uključujući i one koje možemo ponuditi zajedno s drugim kompanijama). 

Možemo dopuniti podatke koje ste nam dali drugim podacima koje imamo ili koje primimo od trećih lica. Navedeno činimo u marketinške svrhe, kako bismo obezbedili više ciljanih proizvoda i usluga u cilju zadovoljenja Vaših potreba. 

ARANŽMANI OBRADE 

Važno je znati da se podaci o ličnosti obrađuju saglasno važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke o ličnosti obrađuje Dream maker ili obrađivač podataka direktno imenovan od strane Dream maker ali ne u dužem periodu nego što je potrebno za svrhu radi koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni. 

Sprovode se posebne sigurnosne procedure kako bi se sprečio rizik od njihovog uništenja ili gubitka, bilo slučajno ili ne, od neovlašćenog pristupa podacima ili postupaka obrade koji su ili nezakoniti ili nesaglasni ciljevima za koje su podaci prikupljeni. 

U skladu sa zakonom, Dream maker je, shodno glavnim međunarodnim standardima, takođe preduzeo dodatne bezbednosne mere kako bi sveo na minimum rizik u vezi sa poverljivošću, integritetom i raspoloživošću prikupljenih i obrađenih podataka o ličnosti. 

DELJENJE, KOMUNICIRANJE I ŠIRENJE PODATAKA 

Podaci koje prikupljamo mogu se preneti ili saopštiti drugim kompanijama povezanim sa Dream maker i trećim licima koja direktno podržavaju aktivnosti Dream maker i razvoj Web stranice. 

Ponekad Dream maker zadržava treće strane u cilju obrade i analize podataka. Osim navedenih slučajeva, podaci neće biti odati niti dati nikome, osim ukoliko je to u skladu sa ugovornim i zakonskim obavezama ili su Korisnici dali svoj pristanak. 

Dream maker i obrađivači podataka kojima je poverena obrada, preneće i obrađivaće Vaše lične podatke preduzimajući odgovarajuće mere u cilju održavanja sigurnosti njihovog ličnog karaktera. 

PRAVA SUBJEKTA NA KOG SE PODACI ODNOSE

Dream maker obaveštava korisnika da on/ona ima pravo da zatraži pristup, ispravku ili brisanje podataka o njegovoj ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor na obradu, kao i prava na prenosivost podataka ili da opozove datu saglasnost, upućivanjem pisanog obaveštenja Dream maker na adresi Bosanska 11 Beograd, na pažnju licu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti, uvek dostavljajući kopiju identifikacionog dokumenta ili drugog odgovarajućeg dokumenta. 

Korisnik ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na 

njega/nju. Dream maker sa svoje strane zadržava pravo da u bilo kom trenutku proveri istinitost podataka o ličnosti datih od starne Učesnika, kao i starost i identitet pobednika pre nego što nastavi sa uručivanjem nagrada. 

KOLAČIĆI (“COOKIES”) 

Kolačići (“cookies”) su tekstualne datoteke smeštene na hard disku Vašeg računara od strane servera Web stranice. Dream maker koristi kolačiće kako bi olakšao korišćenje našeg Sajta i kako bi Sajt i naše proizvode na uspešniji način prilagodio Vašim interesima i potrebama. 

Kolačići se mogu koristiti i za ubrzavanje Vaše buduće aktivnosti na našem sajtu. Na primer, sajt može prepoznati da ste dali lične podatke te da se uzdrži od traženja istih informacija drugi put. Takođe možemo koristiti kolačiće za prikupljanje informacija o Vašem računaru, kao što su Vaša IP adresa (broj dodeljen Vašem računaru svaki put kada surfujete Internetom) ili tip internet pretraživača ili operativnog sistema koji koristite, i navedeno povežemo sa Vašim podacima o ličnosti. 

Ovo stoga kako bismo bili sigurni da naš Sajt predstavlja najbolje iskustvo na Webu za Vas, i da je efikasni izvor informacija. Za pohranjivanje ovih kolačića Dream maker koristi pop-up ekran s informacijama o kolačićima i sa upitom za dobijanje saglasnosti. 

Kolačiće možete i isključiti u podešavanjima na pretraživaču. Odbijanje kolačića na sajtu koji posećujete može dovesti do onemogućavanja da pristupite određenim delovima sajta ili da primite personalizovane podatke kada posetite sajt. 

GOOGLE ANALITIKA 

Websajt može koristiti alate za Web analitiku, kao što su Google Analytics i/ili Unica, da bi pratio Vaše interakcije sa sajtom i da bi sačuvao informacije, kao što je vreme kada ste ga posetili, da li ste ga ranije posećivali i na koji sajt Vas je uputio na njega. 

Statistika merenja Websajta se može koristiti za personalizaciju iskustva na Websajtu, kao i za procenu – anonimno i zbirno – statistiku o aktivnostima na Websajtu. Ove informacije koristimo za merenje efikasnosti našeg prisustva na Webu i za sastavljanje statističkih izveštaja. 

Tamo gde koristimo Google Analytics, možemo da delimo ove informacije sa Google-om kako bismo pomogli Google-u da poboljša svoje proizvode i usluge. Ni mi kao ni Google nećemo upotrebljavati (ili ovlastiti bilo koje treće lice na upotrebu) ovaj alat u svrhu praćenja ili prikupljanje podataka o ličnosti o Vama ili povezivanja Vaših podataka o ličnosti sa podacima Google Analytics-a. 

“PIKSEL TAGOVI”

Neke od stranica koje posetite mogu takođe da prikupljaju informacije korišćenjem takozvanih piksel tagova (koji se nazivaju i jasnim “gif”-ovima) koji se mogu deliti sa trećim licima koja 

direktno podržavaju promotivne aktivnosti Dream maker i razvoj našeg Websajta. 

Na primer, podaci o posetiocima našeg Websajta mogu se podeliti sa našom agencijom za oglašavanje, u cilju uspešnijeg targetiranja internet banera na Dream maker sajtu. 

Podaci prikupljeni korišćenjem ovih piksel tagova, međutim, nisu lično identifikacionog karaktera, iako mogu biti povezani sa Vašim podacima o ličnosti. 

IZMENE AKTUELNE POLITIKE PRIVATNOSTI 

Dream maker redovno proverava svoju politiku privatnosti i ukoliko je potrebno, menja je saglasno aktuelnim zakonskim izmenama, izmenama na nivou organizacije ili proisteklim usled tehnološke evolucije. Svaka izmena predmetne politike biće objavljena na ovoj stranici. 

POLITIKA KOLAČIĆA (“COOKIES”) 

Kolačići (takozvani “Cookies”) su automatske procedure za pronalaženje podataka koji se odnose na određene preferencije Internet korisnika prilikom posete određenog Websajta. 

Dream maker koristi kolačiće kako bi se olakšala upotreba sajta kao i omogućio lakši pristup sajtu. 

Dream maker koristi kolačiće kako bi se omogućilo da korisnik bude prepoznat kao ponavljajući i kako bi se na taj način personalizovala upotreba i ubrzala navigacija. 

Vrste kolačića (“Cookies”) 

Sledi klasifikacija kolačića u zavisnosti od njihovih karakteristika: 

 • Zavisno od kompanije koja upravlja kolačićima: 
  • Sopstveni: oni se šalju terminalnom kompjuterskom sistemu korisnika sa računara ili domena kojim upravlja urednik od kog se dobija usluga koju je korisnik zatražio. Od trećih lica: oni se šalju terminalnom kompjuterskom sistemu korisnika iz kompjuterskog sistema ili domena kojim ne upravlja urednik, već druga kompanija koja tretira podatke dobijene putem kolačića. 
 • U zavisnosti od vremena kada su aktivni: 
  • Po sesiji: prikupljaju i čuvaju podatke dok korisnik pristupa Web stranici. Trajni: podaci ostaju pohranjeni u kompjuterskom sistemu i može im se pristupiti i mogu biti tretirani u periodu koji odredi osoba odgovorna za kolačić. 
 • U zavisnosti od svrhe: 
  • Tehnički: dozvoljava korisniku da vrši navigaciju kroz Web stranicu, platformu ili aplikaciju i koristi različite opcije ili usluge koje postoje na njima, na primer, proverava promet i komunikaciju podataka, identifikuje sesiju, ulazi u delove ograničenog pristupa, pamti elemente koji čine porudžbinu, obrađuje porudžbinu, prijavi aplikaciju ili učešće u događaju, koristi sigurnosne elemente za vreme navigacije, pohranjuje sadržaje za difuziju videa ili zvuka ili deli sadržaje putem društvenih mreža.
  • Prilagođavanje: dozvoljava korisnicima pristup uslugama sa određenim prethodno definisanim opštim karakteristikama u zavisnosti od određenih kriterijuma u kompjuterskom sistemu korisnika, na primer, jezika, tipa pretraživača kroz koji se usluzi pristupa, regionalne konfiguracije odakle se pristupa usluzi, itd. 
  • Analiza: omogućava praćenje i analizu obrazaca ponašanja korisnika Web stranica sa kojima su povezani (na primer, merenje aktivnosti na Websajtovima, postavljanje korisničkih profila za navigaciju na sajtu, kako bi se uvela poboljšanja u zavisnosti od analize upotrebe od strane korisnika usluga). 
  • Publicitet: omogućava upravljanje prostorima za oglašavanje koji se nalaze na Web stranici na osnovu kriterijuma kao što su izmenjeni sadržaj ili učestalost prikazivanja oglasa. 
  • Publicitet ponašanja: omogućava upravljanje prostorima za oglašavanje koji se nalaze na Web stranici i skladištenje podataka koji se odnose na ponašanje korisnika, stečenih kontinuiranim praćenjem navigacionih navika, što potom omogućava da se razvije određeni profil i pokaže publicitet u zavisnosti od navedenog. 

Deaktivacija kolačića (“Cookies”) 

Korisnik može konfigurisati pretraživač da prihvati ili odbaci kolačiće po difoltu. 

Ako korisnik odluči da odbije upotrebu kolačića, određene pogodnosti mu mogu biti nedostupne. 

Postupak koji je potreban za blokiranje i uklanjanje kolačića može se razlikovati od jednog Internet pretraživača do drugog, tako da ga u svakom trenutku možete promeniti u skladu sa uputstvima dobijenim od strane Internet pretraživača, kao što je prikazano u nastavku: 

Ovi pretraživači su predmet ažuriranja ili izmena, tako da ne možemo garantovati da se u celosti podudaraju sa verzijom Vašeg Internet pretraživača. 

Kolačići (“Cookies”) na Webu 

Na Webu se koriste sledeće vrste kolačića: 

 • Sopstveni kolačići, kolačići trećih lica (Google Analytics). 
 • Po sesiji i trajni kolačići 
 • Tehnički i analitički kolačići

Nastavljajući da pretražujete ovaj Web bez osporavanja njegove autorizacije podrazumeva da prihvatate njegovo korišćenje od strane vlasnika. 

Za sva dodatna pitanja vezana za upotrebu kolačića, korisnik može poslati pisani zahtev putem e-mail-a na: prodaja@nestozeleno.rs